Wzorce projektowe: Pełnomocnik(Proxy)

Wzorzec Pełnomocnik(Proxy), jest dosyć podobny do wzorca Most(Bridge), jednak cel Pełnomocnika jest inny, jego celem jest utworzenie obiektu, który będzie reprezentował inny obiekt, to tak w dużym skrócie dokładniej o tym wzorcu dalej. Postaram się od dzisiaj prezentować większość przykładów w paru językach m.i.n w C++, Javie, C# oraz pythonie, …

Wzorce projektowe: Kompozyt(Composite)

Cześć, trafiłem niedawno na ciekawy wzorzec projektowy o nazwie Kompozyt(Composite), który służy do składania obiektów w strukturę drzewa, dzięki temu między innymi klient widzi zamiast wielu obiektów tylko jeden i o to też w kompozycie chodzi, żeby klient mógł traktować wiele obiektów jak jeden, dokładniej o kompozycie dalej w artykule.