Wzorce Projektowe: Dependency Injection oraz jego odmiany

Dzisiaj aż o dwóch wzorcach projektowych, oba są podobne do ostatniej zasady solid dependency inversion, w takim sensie, że oba są o tym samym problemie mianowicie tworzenia instancji obiektu wewnątrz klasy, jednak różnią się od siebie, dokładniej o tych wzorcach dalej w artykule.