Dependency Injection – Inversion of Control

Nastał czas na drugi artykuł(ale to melancholijnie zabrzmiało 🙂 ) w poprzednim artykule zrefaktoryzowaliśmy kod prototypu gry webowej, ale i tak dalej tam można jeszcze dużo poprawić, używając głównie dependency injection co właśnie w tym artykule zrobimy, jedziem 🙂 Wstęp Mamy już kod tej gry trochę uporządkowany oraz konkretne funkcjonalności …

Wzorce Projektowe: Dependency Injection oraz jego odmiany

Dzisiaj aż o dwóch wzorcach projektowych, oba są podobne do ostatniej zasady solid dependency inversion, w takim sensie, że oba są o tym samym problemie mianowicie tworzenia instancji obiektu wewnątrz klasy, jednak różnią się od siebie, dokładniej o tych wzorcach dalej w artykule.