język C#: LINQ

LINQ to język zapytań służący do szybkiego i skutecznego tworzenia zapytań do obiektów, kolekcji, tablic, bazy danych, ogólnie mówiąc przeróżnych obiektów podobny jest do SQL-a najpierw  wprowadzamy warunek, potem operujemy na bazie lub kolekcji danych, przejdźmy do przykładów.

język C#: modyfikatory parametru ref, out i params

Nie wiem czy się zastanawiałeś, ale zmienne wysyłane jako parametry do metody są kopiami bo działanie metody nie wpłynie na wysłaną zmienną i może się zastanawiałeś czy można zrobić tak żeby wysłana zmienna mogłaby być zmieniana w metodzie do której ją posłaliśmy, otóż do tego służą właśnie modyfikatory ref i …