Wzorce projektowe: Polecenie(Command)

Dzisiaj o wzorcu trochę bardziej skomplikowanym od poprzedniego czyli o wzorcu Polecenie(Command), jest bardzo podobny do wzorca łańcuch odpowiedzialności(Chain of responsibility) jednak trochę się różni, ma bardzo podobne przeznaczenie jak łańcuch odpowiedzalności, czyli przekazywanie żądań, ale w razie potrzeby może je jeszcze zapisywać na stosie w celu np cofnięcia poprzednio …