język C#: LINQ

LINQ to język zapytań służący do szybkiego i skutecznego tworzenia zapytań do obiektów, kolekcji, tablic, bazy danych, ogólnie mówiąc przeróżnych obiektów podobny jest do SQL-a najpierw  wprowadzamy warunek, potem operujemy na bazie lub kolekcji danych, przejdźmy do przykładów.