Wzorce Projektowe: Dependency Injection oraz jego odmiany

Dzisiaj aż o dwóch wzorcach projektowych, oba są podobne do ostatniej zasady solid dependency inversion, w takim sensie, że oba są o tym samym problemie mianowicie tworzenia instancji obiektu wewnątrz klasy, jednak różnią się od siebie, dokładniej o tych wzorcach dalej w artykule.

Wzorce projektowe: Budowniczy(Builder) Fluent Interface oraz Klasyczny Builder

W tej lekcji o wzorcu projektowym Builder, a raczej dwóch jego rodzajach, które mają zastosowanie do sposobu tworzenia obiektu klasy, oraz tworzenia obiektu z innych obiektów. Więcej szczegółów dalej w artykule.

Wzorce projektowe: Singleton(Singleton)

Dzisiaj opiszemy pierwszy wzorzec projektowy czy raczej antywzorzec, oficjalnie jest to wzorzec, ale za wielu w tym również przeze mnie uważany jest za antywzorzec(zależnie od sytuacji), dlatego, że ma wiele wad, o których zaraz sobie powiemy, jednak i tak nadal przydatny do niektórych zastosowań. Raczej powinno się go rzadko używać.